Riet

In Nederland met, veel water en dus veel riet langs de oevers, is het niet verwonderlijk dat de rietdekker amper werkt met ander materiaal dan riet en een beetje met lisdodde. Latijnse naam: Phragmites australis is een plantensoort uit de grassen familie. Riet is een algemene oever- of moerasplant die weinig eisen stelt aan haar omgeving. Riet is een overblijvende plant die zaad zet, maar zich vooral ook door uitlopers voortplant. Het bovengrondse deel sterft in de winter af. De wortelstok loopt in het voorjaar weer uit. Riet moet elk jaar gemaaid worden, omdat het rietland anders "verlandt".

Riet dat geschikt is om als dakdekkersriet in een rietdak te worden verwerkt moet afkomstig zijn uit gematigde streken en gegroeid zijn met de voeten in zoet, arm water.

Friesland (o.a. de Makkumerwaard), Noord Holland, Stellendam, Nieuwkoopse plassen, de grote rivieren en vooral uit de kop van Overijssel (de Weerribben, dit is de omgeving van Kalenberg en de Wieden, dit is omgeving van Giethoorn, Vollenhove en Belt-Schutsloot). Het Nederlandse rietareaal is nog ongeveer 7000 hectare groot. Dit is bij lange na niet genoeg. Ongeveer 75% van het in Nederland verwerkte riet komt uit het buitenland.

Hongarije, Oostenrijk, Roemenie, Oekraine, Polen, Estland, Turkije en sinds begin 2006 zelfs uit China.

Het beste riet is niet altijd het fijnste riet. Voor een echt gezond en duurzaam dak is wat grover riet echter vaak beter. Een diameter van 5 tot 8 mm ademt meer en slaat minder snel dicht, wat eventueel tot een relevant langere levensduur kan leiden.

Email: rietdekbedrijf.bergambacht@gmail.com | Webdesign door B-logic & Brilliant Minds